Kaynakçılık Kursu

image

Kaynakçılık Kursu

Kaynakçılık Kursunun Amacı

DETAYLARI...

EHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KAYNAKÇI PROGRAMI
ALAN : METAL TEKNOLOJİSİ
MESLEK : TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KAYNAKÇI

MESLEK ELEMANI TANIMI : Metal İşletmesinde Kaynak işlerini, ilgili iş tanımları ve teknik gerekliliklere, iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uygun şekilde yapabilen bireydir.

TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KAYNAKÇI PROGRAMINA GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak. 
2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
3. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir sağlık raporuna sahip olmak.


TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KAYNAKÇI PROGRAMINDA İSTİHDAM ALANLARI
Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler; kaynak işlerinin yapıldığı sanayi alanlarında kaynakçı olarak çalışabilirler


TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KAYNAKÇI PROGRAMINDA BELGELENDİRME
Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.
Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir
Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.
Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir. Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.
Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.


TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KAYNAKÇI PROGRAMINDA EĞİTİM SÜRESİ
1.Meslek programının toplam eğitim süresi 80/40 saat olarak planlanmıştır.
2.Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

KAZANDIRILAN YETERLİKLER DERSİN MODÜLLERİ
1 Sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek İletişim
2 Öğrenme ihtiyaçları doğrultusunda bilgi ve veri toplamak Bilgiye Ulaşma ve Veri Toplama
3 Uygulanabilir girişimci (iş) fikirler üretmek Girişimci Fikirler Üretme
4 Girişimci (iş) fikri geliştirmek ve planlamak Girişimci Fikri Geliştirme
5 İşletme kurma ve geliştirme ile ilgili faaliyetleri yürütmek İş Kurma ve Geliştirme
6 İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı
7 Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi korumak Çevre Koruma
8 Kendini geliştirerek karşılaştığı problemleri çözmek Problem Çözme