Kentsel Dönüşüm Uzmanlığı

image

Kentsel Dönüşüm Uzmanlığı

Kentsel Dönüşüm Uzmanlığı Kursunun Amacı

DETAYLARI...

Kentsel dönüşüm ülke gündeminde önemli bir yere sahiptir. Son zamanlarda yaşanan afetlerin etkilerinin bertaraf edilmesi ve gelecekte oluşabilecek afetlere karşı önceden tedbir almak, kentin yıpranan kısımlarının yenilenmesi günümüzde önemini arttırmıştır.

Kentsel dönüşüm projelerinde yüzölçümü çok büyük alanlardan, daha küçük parsellerdeki kentsel alanların yeniden düzenlenmesine kadar pek çok uygulama bulunmaktadır. Bu projelerde imar planı değişikliği ile birlikte değer artışı (rant) meydana gelmektedir. Bu nedenler projeler hazırlanırken hak sahipleri ile değer esasına göre anlaşmak ve rantın adaletli dağıtılması önem kazanmaktadır.

Tabi ki tüm uzmanlık alanlarında olduğu gibi, imar kanunu, imar planı değişikliğine dair değer artış payı hakkında yönetmelik, 6306 sayılı kanun gibi pek çok yasal mevzuat bulunmaktadır. Bunların güncel takibi ve dünyadaki uygulamalardan feyz almak, kentsel dönüşüm uzmanları arasında fark yaratmanızı sağlayacaktır.

KİMLER KATILABİLİR

Mevzuatlar ve hesaplamalar düşünüldüğünde, matematik bilgisi, istatistik veri ve grafik okuma becerilerine sahip olmak, hukuk diline aşinalık gerekmektedir. Bunun dışında bir ön koşul bulunmamaktadır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

Kent Kavramı

Kentlerin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

Kentleşme

Kentsel Planlama

Kentsel Dönüşüm Kavramı

Kentsel Dönüşümün Sebepleri

Kentsel Dönüşümün Amaçları

Kentsel Dönüşüm Yöntemleri

Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Deneyimleri

6306 Sayılı Kanun ve Diğer Mevzuat Kapsamında Kentsel Dönüşüm

Kentsel Dönüşümün Pozitif ve Negatif Etkileri

Kentsel Dönüşümde Estetik

Kentsel Dönüşümde Taşınmaz Değerleme

Kentsel Koruma Hukuku

Türkiye’de Kültürel Miras Mevzuatı

Kentsel Dönüşümde Çarşı ve AVM

Kamusal Alan Odaklı Dönüşüm

BELGELENDİRME

Kurs Sonunda yapılacak olan online sınava katılarak belgenizi almaya hak kazanabilirsiniz.