Yaratıcı Drama Eğitimi

image

Yaratıcı Drama Eğitimi

DETAYLARI...

Yaratıcı Drama Eğitimi

Yaratıcı Drama Eğitiminin Amacı

Eğitimde yaratıcı drama; doğaçlama, rol oynama v.b. tiyatro ya da drama tekniklerinden yararlanılarak bir grup çalışması içinde bireylerin, bir yaşantıyı, bir olayı, bir fikri, kimi zaman bir soyut kavramı ya da bir davranışı, eski bilişsel örüntülerinin yeniden gözden geçirildiği “oyunsu” süreçlerde anlamlandırılması, canlandırılmasıdır. Eğitim ve öğretimde yaratıcı dramanın işlevi oldukça önemlidir. Drama yönteminde, bütün duyu organları kullanıldığı için çocuğun dikkat, algılama, dinleme, konuşma, bedeni de kullanarak anlatma ve yorumlama gibi iletişim becerileri gelişmektedir. Böylece sorunlarını ifade edebilmeyi ve yorumlamayı öğrenir. Drama, çocuğun utangaçlık, çekingenlik vb. olumsuz duygulardan arınmasını sağlar.

Yaratıcı Drama Eğitimi Eğitim İçeriği

Hayal gücünü geliştirir,

Bağımsız düşünebilmeyi sağlar,

İş birliği yapabilme özelliğini geliştirir,

Sosyal ve psikolojik duyarlılık yaratır,

Dört temel dil becerisini ( konuşma, dinleme, okuma, yazma ) kazandırır, dilin kullanım alanlarını ve kalitesini zenginleştirir,

Sözel olmayan iletişimin öğrenilmesini sağlar,

yaratıcılık ve estetik gelişimini sağlar,

Etik değerlerinin gelişmesine olanak sağlar,

Kendine güven duyma, karar verme becerilerinin gelişmesini sağlar,

Kaslarını hareket ettirirken yeni yöntemleri bulmayı, denemeyi ve bedenini çok yönlü geliştirmeyi sağlar,

Çevresindeki canlı ve cansız varlıkları tanıma ve algılamayı öğretir,

Hata yapma korkusu olmaksızın yeni davranışlar geliştirmeyi sağlar,

Drama sanat formlarına duyarlılık göstermeyi sağlar,

Çocukta sanat eğilimlerini başlatır ve sanatı özellikle de tiyatroyu sevmesine katkıda bulunur,

Duygunun sağlıklı bir şekilde boşalımından yararlanmayı sağlar,

Duygunun denetlenmesi, onun bastırılması anlamına gelmez,

Bütün insanlar zaman zaman hissettikleri öfke, korku, kaygı, kıskançlık, dargınlık gibi duygularını bu temaların ifade edildiği oyunlarda rol alarak boşaltabilir ve gerilimden kurtulabilirler,

Çocuğun eleştirel düşünme yeteneğinin gelişmesine katkıda bulunur. Böylece çocukta olay, olgu ve kavramları bir mantık süzgecinden geçirme yeteneği oluşur ve kendisine sunulan her şeyi olduğu gibi kabullenmeden araştırıcı olmaya yönelir,

Öncelikle öğrencinin kendini tanımasını sağlar. Kendinde bulunan özelliklerle başkalarını karşılaştırabilme yetisi sağlar,

Başkaları ile benzerliklerini keşfetmesini sağlar,

Kendinde geliştirmek istediği yanlarıyla ilgilenmesini, kendini eleştirebilmesini sağlar,

Kendini ifade etmede gerek duyduğu kaynaklara ulaşma gerekliliğini fark ettirir,

Bilgiye ulaşmaya ve onu kullanmaya istekli duruma gelir,

Kendini ifade etmede güven kazanır,

Farklı olay ve durumlarla ilgili deneyim kazandırır,

Yapılan etkinlerde ele alınan konuların içeriği bakımından çocukta ahlaki, milli ve manevi değerlerin gelişmesi sağlanabilir.

Yaratıcı Drama Kursu Eğitim Süresi

Yaratıcı Drama kurs süresi 40 saat olarak planlanmıştır.

Yaratıcı Drama Kursuna Katılım Koşulları

Pedagoglar

Psikologlar

Aile Danışmanları

Rehber öğretmenler

Özel Eğitimciler

Pdr mezunları ve öğrencileri

Çocuk Gelişim Mezunları ve Öğrencileri kursa katılım Sağlayabilirler

 Sınav İşlemleri

Kurs sonun da online olarak sınava katılarak Devlet Üniversitesi Onaylı Belgenizi Almaya Hak Kazanabilirsiniz.Alacağınız Belgeler E Devletinize İşlenmektedir.