Havuz Suyu Operatörlüğü

image

Havuz Suyu Operatörlüğü

Havuz Suyu Operatörlüğü Kursunun Amacı

DETAYLARI...

Havuz Suyu Operatörlüğü Kursu Eğitim Programının Amacı

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri alanı altında yer alan mesleklerde ulusal ve uluslararası düzeyde standartlara uygun, her yaşta ve düzeyde bireye meslekî yeterlikler kazandırmak amaçlanmıştır.

Meslek Tanımı
Havuz Suyu Operatörü, havuzun mekanik, elektrik tesisatı ile yapısal özelliklerine hâkim, havuz suyu kimyası ile ilgili ölçüm kontrol, uygulama ve bakım işlerini gerçekleştiren kişidir.
Havuz Suyu Operatörlüğü Kursuna Katılma Koşulları
Okuma yazma bilmek ve mesleği yapabilecek bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak kursa katılmak için yeterlidir.


Mezun Olan Kursiyerlerin İstihdam Alanları
Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler turizm sektöründe;

Genel kullanıma açık havuz tesislerinde,
Havuz yapım firmalarında,
Kendi işyerlerinde veya mesleğe uygun alanlarda çalışabilirler.
Havuz Suyu Operatörlüğü Kursu Eğitim Programının İçeriği
Havuz Suyunun Hazırlanması, Bakımı ve İşletilmesi
Havuz Suyu Kimyasallarının Etkileri
Genel Hijyen ve Su İle Bulaşabilen Hastalıklar
Havuzda İlkyardım


Havuz Suyu Operatörlüğü Kursunun Eğitim Süresi
Eğitim süresi 48 saat olarak planlanmıştır. Eğitimi tamamlayan bireyler Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Sertifika almaya hak kazanır. Eğitimi herhangi bir nedenle tamamlayamayan kursiyer tamamladığı saatleri ve dersleri içeren Milli Eğitim Bakanlığının belirlemiş olduğu katılım belgesi almaya hak kazanır.


Havuz Suyu Operatörlüğü Kursu Sertifikası
Eğitimin sonucunda kurs merkezimizde Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri gözetiminde yapılacak olan sertifika sınavına katılan ve kursiyerler 100 puan üzerinden 45 puan ve üzeri puanlar aldığında başarılı olarak sayılır, ve hazırlanan sertifikalar Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylandıktan sonra kursiyerlere teslim edilir. Sertifikanın kursiyere teslim tarihi 7 işgününü aşmamaktadır.


Havuz Suyu Operatörlüğü Kursu Sertifikasının Geçerliliği:
Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğine göre İş yerlerinde, alanlarında meslekî eğitim görmüş olanlar istihdam edilir.

Kanun’a göre istihdam edilenlerin meslekî ve teknik orta öğretim diploması, sertifika ile kurs bitirme, kalfalık, ustalık, iş yeri açma belgelerinden en az birine sahip olmaları gerekir. Yapacağı işe uygun meslekî eğitim aldıklarını belgelendirmeyenler istihdam edilmezler. İş yeri sahipleri, istihdam edecekleri kişilerden, yapacakları iş ile ilgili meslekî eğitim aldığını gösterir belgeyi istemek zorundadır.