Oyun Terapisi Eğitimi

image

Oyun Terapisi Eğitimi

DETAYLARI...

Oyun Terapisi Eğitimi

Oyun: Oyun çocuğun bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimine yardımcı olmaktadır. Çocuklar oyun ile dış dünyayı tanır, hayata dair denemeler yapar, hayal ile gerçeği ayırt edebilmeyi öğrenir. Kısacası hayatla mücadele etmeyi deneyimler. Bu anlamda oyun, çocukların duygu ve düşüncelerini kolaylıkla ifade edebildiği en uygun dildir. Oyun çocukların gelişimine katkıda bulunurken aynı zamanda mutlu eder. Tüm çocuklar sadece eğlence amaçlı oynamaya cesaretlendirilmelidir.Oyun Terapisi: Çocukların yetişkinler gibi kendilerini ifade etmeleri kolay değildir. Oyun terapisi ile çocuklar kelimeleri kullanmak yerine oyun ve oyuncaklar aracılığıyla, kendini ifade edebilmeyi, günlük yaşamında baş edemediği problemleri çözebilmeyi ve olumsuz davranışlarını değiştirebilmeyi öğrenir. Oyun terapisinin amacı çocuğun kendini duygusal olarak iyi hissetmesini sağlamaktır. Çocuğun normal gelişimini etkileyen duygusal, davranışsal ve psikolojik problemleri ortadan kaldırmak ve problemin büyümesini önlemektir. Oyun terapisinin türleri, non-direktif (yönlendirilmemiş), kognitif (bilişsel davranışçı) ve Filial Terapidir. (anne-baba da dâhil olur) Seanslar yaklaşık 50 dakika sürmektedir. Ancak Filial Terapi 30 dk, 15–20 seans sürmektedir.Oyun Terapisti: Eğitimli bir oyun terapisti çocuk ile empati kurar. Çocuğun kendini anlaşılmış ve kabul görmüş hissetmesine, kontrol hissi ve farkındalık kazanmasına uygun ortamı sağlar. Yönlendirilmiş çalışmalar hedefe yöneliktir. Oyun terapistinin sorumluluğu rehberlik yapmak ve yorumlamaktır. Terapist problemli davranışın yerine daha olumlu davranışların ve düşüncelerin geliştirilmesine yardımcı olur. Terapinin önemli unsurlarından biri ödüllendirmedir. Bu yolla çocuğa hangi davranışlarının uygun hangilerinin uygun olmadığı yönünde doğrudan mesaj verilir.

Yönlendirilmemiş çalışmalarda ise oyun terapistlerini tanımlayan 8 ilke şöyledir:

Oyun Terapisti, çocuğu olduğu gibi kabul eder.

Oyun Terapisti çocukla sıcak bir ilişki kurar.

Terapist çocuğun duygularını ifade edebileceği uygun ortamı sağlar.

Terapist çocuğun dışarı vurduğu duygulara karşı açıktır ve çocuğa içgörü kazandıracak şekilde ona geri yansıtır.

Terapist çocuğa kendi problemlerini çözebilmesine fırsat verir ve yaptığı seçimlere saygı duyar. Değişime karşı yaptığı seçimlerin sorumluluğunu çocuğa verir.

Terapist terapi sürecini hızlandıramaz, bu süreç zamanla gelişir.

Terapist çocuğu yönlendirmez ve çocuğun çizdiği yolu takip eder.

Terapist terapiyi sürdürebilmek için gerekli sınırları çizer. Oyun terapisini çocuk psikoterapistleri, psikiyatri hemşiresi, sosyal hizmet görevlileri, rehber ve psikolojik danışmanlar, psikologlar, sanat terapistleri kullanmaktadır.

Oyun Terapisi Eğitim İçeriği

1) Oyun Nedir?

2) Oyunun Tanımı Nedir?

3) Oyun Terapisi Nedir?

4) Oyun Terapisi İle Verilen Mesajlar Nelerdir?

5) Oyun Terapisti Kimdir?

6) Oyun Sürecinde Kurulan İletişim Nasıl Olur?

7) Oyun Terapisinde Yarar Sağlanan Vakalar Nelerdir?

8) Oyun Terapisi Ne İşe Yarar?

9) Oyun Terapisinin Hedefleri Nelerdir?

10) Oyun Terapisinde Kullanılan Oyuncaklar Nelerdir?

11) Oyunun Tarihçesi;

12) Duygusal Gelişim Ve Oyun;

13) Motor Gelişim Ve Oyun;

14) Fiziksel Gelişim Ve Oyun;

15) Oyunun Evreleri Ve Özellikleri Nelerdir?

Tek Başına Oyun Evresi                  (0-2 Yaş)

Paralel Oyun Evresi                        (2-4 Yaş)

İş Birliğine Dayalı Oyun Evresi       (4-6 Yaş)

Kurallı Oyun Evresi                         (6+ Yaş)

16) Oyun Türleri Nelerdir?

17) Karaktere Göre Oyun Türleri Nelerdir?

18) Oynadığı Türlere Göre Oyun Türleri Nelerdir?

19) Kullanılan Araca Göre Oyun Türleri Nelerdir?

20) Oyun İle İlgili Kuramlar;

Rahatlama Ve Dinleme Kuramı

Tekrarlama Kuramı

Dinamik Oyun Kuramı

Diğer Oyun Kuramları

21) Gelişim Alanlarına Göre Oyuncakların Sınıflandırılması;

Büyük Kas Gelişimi İçin Oyun Araçları

Küçük Kas Gelişimi İçin Oyun Araçları

Kurgu Oyuncakları

Yaratıcı Düş Gücü Geliştiren Oyuncaklar

- Evcilik Oyuncakları

Yaratıcı Sanat İçin Malzemeler

22) Oyuncakların Nitelikleri

23) Oyuncak Seçimi

24) Oyuncak Çeşitleri

25)  Çocuk Merkezli Oyun Terapisi;

Hedefleri

Oyuncak Seçimi

Oyun Odası Ve Materyaller

Prensipleri

Becerileri

26) Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi

27) Kum Terapisi

Kimlere Uygulanır?

Uygulama Amacı

Süreç Nasıl İşler?

Hedefler

28) Filial Terapi

Hedefleri

Farkları

Kimlere Uygulanır?

Temel Becerileri

Terapi Süreci

29) Oyun Kuramları

Klasik Oyun Kuramları

Çağdaş Oyun Kuramları

Psikanalik Kurumlar

Bilişsel Kuramlar

30) Gelişim

Büyüme

Olgunlaşma

Öğrenme

Oyun Terapisi Eğitim Süresi

Oyun Terapisi Eğitim Süresi  80 Saat Olarak Planlanmıştır.

 Kursa Katılım Koşulları

Profesyonel çocuk gelişimi, psikolojisi ve eğitim hizmetleri sağlayanlar ve bu hizmetlerine yeni uzmanlık eklemek isteyenler,

Hizmet verdiği alanlarda çocuk ve aile ilişkilerini geliştirmek ve ek uzmanlık kazanmak isteyenler,

Sistemli yöntemler öğrenerek, kanıtlanmış ve takip edilebilir bir yapıda çocuk ve ailelere hizmet sunmak isteyenler,

Nitelikli ve kapsamlı bir eğitim sürecinden sonra bilgi ve donanımını geliştirmek isteyenler,

Bir ailede çocuk gelişimi, psikolojisi, eğitimi ve çocuk – ebeveyn ilişkisi konularında kendilerini geliştirmesine yardımcı olmak isteyenler,

Kendi ailesinde oyun terapisi hizmeti almak isteyen kişiler eğitime katılabilirler.

Sınav İşlemleri

Kurs sonun da online olarak sınava katılarak Devlet Üniversitesi Onaylı Belgenizi Almaya Hak Kazanıyorsunuz.Alacağınız Belgeler E Devletinize İşlenmektedir.