Aile Danışmanlığı Kursu

image

Aile Danışmanlığı Kursu

DETAYLARI...

Aile Danışmanlığı Eğitimi Kursu

Aile danışmanlığı eğitim programı aile bireylerinin içinde geliştikleri veya işlevlerini yerine getirdikleri aile sistemini veya ilişkide bulundukları diğer sosyal çevreleri değerlendirmeye dayanan ve bu anlayıştan yola çıkarak bireylere, çiftlere veya ailelere sorunlarının çözümüne dönük değişim ve gelişime yönelik özel müdahale teknik ve stratejileri içeren hizmeti sunma bilgi ve becerisine sahip bireyler yetiştirmeyi amaç edinir.

Aile Danışmanlığı Kursunun Amacı

Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.
Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.
Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.
Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.
Aile sistemi içerisinde işlev bozulmalarına neden olan, aile ve bireylerin, bireysel gelişimlerini ve yetiştirilmelerini olumsuz yönde etkileyen, aile yaşam döngüsü ve gelişimsel farklılıklar ile eşler arasında ilişki ve iletişim sorunlarına yol açan, anne baba olarak rol ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmelerini güçleştiren ve aile üyelerinin psiko-sosyal ve ekonomik yapılarını tehdit eden sorunların oluşmadan önce engellenmesi ve ortaya çıkan sorunların çözümlenmesinde birey ve aile ile çalışmak,
Kişilerin içinde geliştikleri veya işlevlerini yerine getirdikleri aile sistemini veya ilişkide bulundukları diğer sosyal çevreyi değerlendirmeye dayanan ve bu anlayıştan yola çıkarak bireylere, çiftlere veya ailelere sorunlarının çözümüne dönük değişim ve gelişime yönelik hizmetler sunmak,
Aile üyelerinin oturumlardaki etkileşim sürecinin içeriğini raporlaştırmak,
Aile kurma niyetinde olan bireylere rehberlik ve danışma hizmetleri vermek,
Anne ve babaların çocuk eğitiminde daha bilgili olması, bu bilgilerini hayata geçirmesi, çocuğuyla ve eşiyle ilişkisini geliştirmesi için anne ve babalara yönelik çalışmalar gerçekleştirmek,
Boşanma öncesinde ailelere psiko-sosyal süreç ve dinamikleri de dahil ederek çözüm odaklı müdahale hizmetleri planlamak ve uygulamak,
Boşanmış bireylere ve çocuklarına bu durumdan olumsuz etkilenmemeleri için boşanma sonrası uyum programları planlamak ve uygulamak,
Tek ebeveynli veya yas sürecinde ki ailelere danışmanlık ve destek hizmeti vermek,
Aile içi şiddetin önlenmesine yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini vermek,
Gerektiğinde aile üyelerini ihtiyaçlarına yönelik olarak ruh sağlığı ve hastalıkları hizmeti veren kurum ve kuruluşlara yönlendirmek.

Aile Danışmanı Eğitimi programının Kursu Eğitim Programının İçeriği:

Gelişim dönemlerini takip etmek
Gençlik çağı gelişim özelliklerini takip etmek
Aile olma sürecinde destek olmak
Değişen toplumun aile yapısına etkilerini tespit etmek
Çocuklarda görülen uyum problemlerine uzmanla birlikte çözüm yolları aramak
Yaşlılıkta görülebilen uyum problemlerine uzmanla birlikte çözüm yolları aramak
Sosyal vaka verilerini kaydetmek
Aile danışmanlığında terapötik süreç ve Öncü yaklaşımları uygulamak
Aile danışmanlığında postmodern yaklaşımları uygulamak
Aile danışmanlığında kanıta dayalı yaklaşımları uygulamak
Temel psikolojik danışmanlık becerileri uygulamak
Aile danışmanlığında kriz ve krizi yönetmek
Çocuk hakları ve hukuku hakkında bilgi sahibi olmak
İhmal ve istismara uğramış çocuklara uzmanla birlikte çözüm yolları aramak
Çift İlişkisini Etkileyen Sorunlara çözüm yolları aramak
Meslek etiği gereklerine uymak
Temel düzeyde araştırma yapmak
Aile danışmanlığında süpervizyon - vak’a sunumlarıyla beceriler geliştirmek

Aile Danışmanı Eğitimi programının Eğitim Süresi

Eğitim süresi 464 Saat olarak planlanmıştır. Eğitimi herhangi bir nedenle tamamlayamayan kursiyer tamamladığı saatleri ve dersleri içeren katılım belgesi almaya hak kazanır.

Aile Danışmanı Eğitimi Programına Katılma Koşulları

Sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, tıp, hemşirelik ve çocuk gelişimi alanlarından birinde en az dört yıllık lisans programlarından mezun olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

Aile Danışmanı Programı İstihdam Alanları 

Aile Danışmanlığı Merkezlerinde aile danışmanı,
Resmi kurum ve kuruluşlarda oluşturulacak Aile Danışmanlığı birimlerinde aile danışmanı
Kendi İşyerlerinde çalışabilirler.