Kooperatif Yöneticiliği

image

Kooperatif Yöneticiliği

Kooperatif Yöneticiliği Kursunun Amacı

DETAYLARI...

KOOPERATİF YÖNETİCİLİĞİ

Kooperatifçilik ekonomik işbirliği, yardımlaşma ve dayanışmayı esas alan bir yapılanmadır. Bu kapsamda sosyal, siyasal, kültürel, demokratik hakların kazanımı gibi pek çok konuda toplumsal bilinçlenmeyi de sağlar. Ülke ekonomisi açısında en etkili kalkınma araçlarından biridir.

Kooperatiflerin amacı, yeteri derecede ekonomik güce sahip olmayan kişilerin ihtiyaçlarının yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle karşılanmasıdır. Böylece aracılara ve tefecilere bağımlılığın azalması da sağlanmaktadır.

Bu eğitim programımızla iyi yönetilen, başarılı çalışmalar yapan, ortaklarına kazandıran, ülke kaynaklarını etkin kullanan kooperatifçiler yetişmesine katkı sağlamak arzusundayız.

KİMLER KATILABİLİR

Kooperatiflere üye olmak, bir kooperatifin yönetiminde yer almak isteyen herkes eğitim programımıza katılabilir. Bunun dışında bir ön koşul bulunmamaktadır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

-Kooperatiflerin Özellikleri

-Kooperatifçilik İlkeleri

-Kooperatiflerin Sınıflandırılması

-Kooperatiflerin Kuruluşu

-Kooperatife Ortak Olmak

-Kooperatif Ortaklığının Sona Ermesi

-Ortaklığın Sona Ermesi İle Hesap Kesme

-Ortakların Hakları

-Ortakların Ödevleri ve Sorumlulukları

-Genel Kurul

-Yönetim Kurulu

-Denetim Kurulu

-Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinde Denetim

-Dağılma ve Tasfiye

-Kooperatiflerin Tutacakları Defterler

-Cezai Sorumluluklar

-İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi

-Kooperatiflerin Tapu İşlemleri

 

SINAV İŞLEMİ

 

Kurs sonunda katılacağınız online sınav doğrultusunda E Devlet onaylı belgenizi almaya hak kazanacaksınız.Alacağınız belge E Devlet sistemine süresiz olarak işlenmesi nedeniyle tüm özel yada kamu kurumlarında kabul görmektedir.