Çocuk Gelişimi Eğitimi Kursu

image

Çocuk Gelişimi Eğitimi Kursu

Çocukların günlük bakımını, beslenmesini, fiziksel güvenliğini sağlayan, çocuğun yaşına uygun basit etkinlik malzemelerini hazırlama işlemlerini; öğretmen yardımcısı olarak yapan bireydir. Sosyal Hizmetler’in zorunlu tuttuğu 1064 saatlik sertifikanın eğitimidir.

DETAYLARI...

Çocuk Gelişimi-Çocuk Bakım Elemanı Kursu

Çocukların günlük bakımını, beslenmesini, fiziksel güvenliğini sağlayan, çocuğun yaşına uygun basit etkinlik malzemelerini hazırlama işlemlerini; öğretmen yardımcısı olarak yapan bireydir. Sosyal Hizmetler’in zorunlu tuttuğu 1064 saatlik sertifikanın eğitimidir. (Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kurs süresi 936 saat olarak değiştirilmiştir.) Diyanet İşleri Başkanlığının sübyan mektepleri ve kreşlerinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Sevgi Evlerinde ve Yurtlarında çalışmak için de zorunlu tutulmaktadır.

Çocuk Gelişimi Eğitiminin amacı;

 • Çocukların fiziki, psiko-motor, sosyal, zihinsel, cinsel gelişimlerinin istenilen düzeyde gelişmesi için kursiyerlere gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak,
 • Sağlık ve temizlik ilkelerine uygun bakımı öğretmek,
 • Çocuğun yemek listesini düzenleyebilen, yiyeceklerin hazırlanmasına nezaret edebilen, önleyici sağlık tedbirleri alabilme becerisini kazandırmak,
 • Çocuk hastalıklarının belirtilerini değerlendirip gerekli önlemleri alabilme becerisini geliştirmek,
 • Çocuğun gelişimini takip etme ve gelişimle ilgili kayıtları tutabilme becerisini kazandırmak,
 • Bir günlük anaokulu programını hazırlayabilmek için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak,
 • Bir günlük anaokulu programını yürütebilecek seviyeye getirmek,
 • Yaş ve gelişim özellikleri ile ilgili materyal ve oyuncak hazırlayabilecek bilgi ve beceriyi kazandırmak,
 • Çocuğun yaşına ve ilgi alanına uygun kitap seçebilme ve anlatabilme becerisini kazandırmak,
 • Aileye 0-6 yaş konusunda rehberlik yapabilecek düzeyde bilgi ve beceriye sahip olmasını sağlamak,
 • Anaokulu ve kreşlerde, çocuk bakımı ve gelişimi elemanı olarak çalışabilecek düzeyde bilgili yetenekli ve başarılı elemanlar yetiştirmektir.

Çocuk Gelişimi-Çocuk Bakım Elemanı Kursu Eğitim İçeriği

0-36 Ay Çocuğunun Temel Gereksinimlerini Karşılamak / 0-36 Ay Öz Bakım

36-72 Ay Çocuğunun Temel Gereksinimlerini Karşılamak / 36-72 Ay Öz Bakım

Ahlâk Gelişim Özelliklerine Uygun Etkinlik Hazırlatmak / Ahlak Gelişimi

Aile Planlamasını Kavratmak / Aile Planlaması

Aile Ve Çocuk İlişkisini Tanımak / Aile Ve Çocuk

Anne Çocuk Sağlığını Kavratmak 1 / Anne Çocuk Sağlığı 1

Anne Çocuk Sağlığını Kavratmak 2 / Anne Çocuk Sağlığı 2

Besin Gruplarına Uygun Menü Hazırlatmak / Besin Grupları

Bilişsel Gelişimine Uygun Etkinlik Hazırlatmak / Bilişsel Gelişim

Birey Gelişimini Tanımak / Bireyin Gelişimi

Cinsel Gelişim Özelliklerine Uygun Etkinlik Hazırlatmak / Cinsel Gelişim

Çocuğun Ruh Sağlığını Tanımak / Çocuk Ruh Sağlığı

Çocuk Beslenmesine Uygun Menü Hazırlatmak / Beslenme

Çocuk Hastalıklarını Tanıtmak / Çocuk Hastalıkları

Çocuk Ve Çevre İlişkilerini Yürütmek / Çocukla İletişim II

Çocukla İletişim Kurma Tekniklerini Kavramak / Çocukla İletişim I

Dil Gelişime Uygun Etkinlik Hazırlatmak / Dil Gelişimi

Dolgu Oyuncak Yapmak / Dolgu Oyuncaklar

Drama Çalışmalarını Kavramak / Drama Çalışmaları

Drama Çalışmalarını Uygulamak / Drama Uygulamaları

Duygusal Gelişim Özelliklerine Uygun Etkinlik Hazırlatmak / Duygusal Gelişim

Eğitici Oyuncak Yapmak / Eğitici Oyuncaklar

Erken Çocukluk Eğitim Kurumlarını Tanıtmak / Eğitim Kurumlarında Fiziksel Özellikler

Fen Ve Doğa Etkinliklerini Hazırlatmak / Fen Ve Doğa Etkinlikleri

Fiziksel Gelişimine Uygun Etkinlik Hazırlatmak / Fiziksel Gelişim

Gebelik Ve Emzikliliğe Uygun Menü Hazırlatmak / Gebelik Ve Emziklilikte Beslenme

Kukla Yapmak / Kuklalar

Müzik Albümü Hazırlamak / Müzik Albümü

Müzik Etkinliklerini Hazırlatmak / Müzik Etkinlikleri 2

Müzik Etkinliklerini Tanımak / Müzik Etkinlikleri

Okul Ve Çocuk İlişkisini Tanımak / Okul Ve Çocuk

Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları İçin Etkinlikler Hazırlatmak / Okuma Yazmaya Hazırlık

Oyun Albümü Hazırlamak / Oyun Albümü

Oyun Etkinliklerini Hazırlatmak / Oyun Etkinlikleri 2

Oyun Etkinliklerini Tanımak / Oyun Etkinlikleri I

Özel Durumlarda Beslenmeye Uygun Etkinlik Hazırlatmak / Özel Durumlarda Beslenme

Plan Hazırlamaya Rehberlik Etmek / Erken Çocuklukta Plan

Psiko-Motor Gelişimine Uygun Etkinlik Hazırlatmak / Psiko-Motor Gelişim

Savunma Mekanizmalarını Kavramak / Savunma Mekanizmaları

Serbest Zaman Etkinliklerini Hazırlatmak / Serbest Zaman Etkinlikleri

Sosyal Gelişim Özelliklerine Uygun Etkinlik Hazırlatmak / Sosyal Gelişim

Süt, Oyun, Okul Çağında Ve Ergenliğe Uygun Menü Hazırlatmak / Süt, Oyun, Okul ve Ergenlikte Beslenme

Toplum Ve Çocuk İlişkisini Tanımak / Toplum Ve Çocuk

Türkçe Dil Etkinliklerini Hazırlatmak / Türkçe Dil Etkinlikleri

Uyumsuz Çocukları Özelliklerini Tanımak / Uyumsuz Çocuklar

Çocuk Gelişimi-Çocuk Bakım Elemanı Kursu Eğitim Süresi

Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından Belirlenen Yasal Kurs Süresi 936 Saattir.

Çocuk Gelişimi-Çocuk Bakım Elemanı KursuKursa Katılım Koşulları

Çocuk Bakımı Kurs programına katılım için ön koşul mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri yerine getirebilecek düzeyde ve en az okur-yazar olmaktır.

Çocuk Gelişimi-Çocuk Bakım Elemanı Kursu Sınav İşlemleri

Kurs Sonun da Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından Yapılan Sınava Katılarak Öğrenciler Sertifikalarını Almaya Hak Kazanırlar.Sınavdan En Az 45 (Kırkbeş) Puan Alan Her Kursiyer Belgesini Alabilir.Alınan Belgeler MEB Onaylıdır Kamu-Özel Kurumlarda Kabul Edilmektedir.

MEB Onaylı Online Doğrulamalı Sertifika
Online doğrulama sistemi Milli Eğitim Bakanlığı’nın sertifika doğrulamada kullandığı sistemdir. Sertifikanızın üzerindeki doğrulama kodunu https://e-ozel.meb.gov.tr adresi üzerinden sorgulayarak sertifikanızı doğrulayabilirsiniz.

Ders1
Açıklama 1
Ders2
Açıklama 2