Mortgage Brokerliği Kursu

image

Mortgage Brokerliği Kursu

DETAYLARI...

Mortgage Brokerlığı Eğitimi Kursunun Amacı

Konut finansmanı tanıtım ve pazarlama temsilciliğinin yaygınlaşmış ismidir. Mortgage brokerleri emlak danışmanlığının yanında bankalar tarafından verilen konut kredilerini müşterilerine göre seçen, müşterisi ve banka arasında aracılık işlemlerini yürüten, bankaların genellikle ayrıcalıklar tanıdıkları ileri seviye emlakçılardır. Aynı zamanda Mortgage brokerleri aldıkları eğitimle bankaların konut kredisine konu olan konutların değerleme işlemlerinde de yaygın yardımcı olarak görev alarak gelir elde etmektedirler.

Mortgage Brokerliği Eğitim İçeriği

Mortgage brokerları bankalar, leasing şirketleri ve tüketici finansman şirketleri ile alıcılar arasında aracılık yapan firma ya da kişilerdir. Mortgage uzun vadeli ipotekli konut kredisi anlamına gelmektedir. Mortgage tüm dünyada konut edinmede yaygın olarak kullanılan finansman yöntemlerinden bir tanesidir. Broker ise en yalın tanımıyla “temsilci” demektir. Temsilci yatırımcı adına hareket eden, al-sat emirlerini yerine getiren, gerekli belgeleri toplayan, değerlendiren ve ilgili mercilere müracaat eden kişidir.
Mortgage brokerlığı gayrimenkul birincil ve ikincil piyasalarda yatırımcı emirlerini yerine getiren temsilcilerdir.
Mortgage broker`ı gayrimenkul birincil piyasasında yatırımcı adına;
• Sabit ve değişken faizli ipotek kredilerini,
• Kredi maliyetlerini,
• Kredi tahsis ücretlerini,
• Erken ödeme cezalarını,
• Alternatif Mortgage ürünlerini araştırır.
• Finansman kurumu ile ilgili belgeleri ve işlemleri takip eder.
• Yatırımcının gayrimenkul danışmanlığını yaparak en uygun alternatifin seçimine katkıda bulunur.
Gayrimenkul piyasasında;
• Yatırımcının istediği gayrimenkullerin belirlenmesinde,
• Gayrimenkullerin değerlenmesinin yapılmasına,
• İlgili mevzuat ve kanunlar hakkında yatırımcıya bilgi verilmesine,
• Gayrimenkulün taraflara devrinde gerekli dosyaların hazırlanmasına,
• Belgelerin toplanmasına ve işlemlerin yapılmasına,
• Yatırımcının al-sat emirlerini yerine getirmesine aracılık eder.
• Yatırımcının zaman kaybını önleyerek yatırımcı adına yatırımcı gibi hareket eder.
Gayrimenkul ikincil piyasada yatırımcı adına;
• İpoteğe dayalı menkul kıymetleri,
• İpoteğe dayalı ödeme aktarmasız menkul kıymetleri,
• İpoteğe dayalı ödeme aktarmalı menkul kıymetleri,
• Tasarruf ve yatırım amaçlı olarak alınmasına – satılmasına danışmanlık yapar.

Mortgage Brokerlığı Kursuna Kimler Katılabilir

Mesleğin gerektirdiği donanıma sahip ve en az lise mezunu olan kişiler kursa katılabilir.

Mortgage Brokerlığı Kursu Sertifikası
Eğitimin sonucunda kurs merkezimizde, veya kursiyerlerin şehirlerinde ve Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri gözetiminde yapılacak olan sertifika sınavına katılan ve kursiyerler 100 puan üzerinden 45 puan ve üzeri puanlar aldığında başarılı olarak sayılır, ve hazırlanan sertifikalar Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylandıktan sonra kursiyerlere teslim edilir. Sertifikanın kursiyere teslim tarihi 7 işgününü aşmamaktadır