Pet (Kedi-Köpek) Hayvan Yetiştiriciliği

image

Pet (Kedi-Köpek) Hayvan Yetiştiriciliği

Pet Hayvan Yetiştiriciliği Kursunun Amacı

DETAYLARI...

PROGRAMIN AMACI

Pet Hayvanları (Kedi-Köpek) kurs programını bitiren bireyin,
1. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgiye sahip olması,
2. Kişisel hijyen, genel sağlık ve güvenlik önlemlerini alması,
3. Kedi ve köpek ırklarının özelliklerini ayırt etmesi ve kedi ve köpeklerin
vücut bakımlarını yapması,
4. Kedi ve köpekleri; ırk, yaş, fiziksel özellikleri ve diğer ihtiyaçlarına uygun
olarak beslemesi,
5. Kedi ve köpeklere tuvalet eğitimi ile köpeklere komutla davranış eğitimi
vermesi amaçlanmaktadır

PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR


1. Pet Hayvanları (Kedi-Köpek) kurs programını bitiren bireylerin; iş sağlığı ve
güvenliği ile ilgili temel bilgiye sahip olma, kişisel hijyen, genel sağlık ve
güvenlik önlemlerini alma, kedi ve köpek ırklarının özelliklerini ayırt etme ve
kedi ve köpeklerin vücut bakımlarını yapma, kedi ve köpekleri; ırk, yaş,
fiziksel özellikleri ve diğer ihtiyaçlarına uygun olarak besleme, kedi ve
köpeklere tuvalet eğitimi ile köpeklere komutla davranış eğitimi verme ile ilgili
bilgi ve beceri sahibi olması amaçlanmaktadır
2. Programın uygulanmasında ağırlıklı olarak mesleki yeterlilik kazandırmaya
yönelik yöntem ve teknikler uygulanmalıdır. Bu kapsamda anlatım, sorucevap grup çalışması, beyin fırtınası, tartışma, araştırma, problem çözme,
gösterip yaptırma, uygulama yapma gibi öğretim yaklaşımlarından programa
uygun, grupla/bireysel öğretim yöntem ve teknikleri kullanılabilir.
3. Kurs Programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri ve
alan uzmanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır

PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK ÖĞRETİM ARAÇ-GEREÇLERİ


Programın uygulama sürecinde;
1. Ders kitabı olarak Millî Eğitim Bakanlığının yayınlamış olduğu materyaller
kullanılmalıdır.
2. Kaynak ders kitapları, bireysel öğrenme materyalleri, kaynak ders
kitaplarının bulunmaması durumunda öğretmen/öğretici tarafından
hazırlanan ders notları kullanılmalıdır.
3. Yararlanılacak kaynak araç-gereçlerin programın amaçlarını gerçekleştirecek
nitelikte öğretim, yöntem ve tekniklerine uygun olması önem taşımaktadır.
4. Yararlanılacak araç ve gereçler:
 Pet hayvanları bakım araç ve gereçleri
 Kedi köpek mamaları
 Su kapları
 Tasma çeşitleriDışkı poşetleri

 Eldiven
 Tarak ve fırçalar
 Kıl toplama fırçaları
 Parazit önleyici spreyler
 Havlular
 Kafes ve barınaklar
 Kişisel koruyucu ve donanımlar
 Bilgisayar
 Projeksiyon
 Akıllı tahta

BELGELENDİRME

Kurs programını başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi, not döküm
çizelgesi ve talep edenlere Europass Sertifika Eki verilir.
Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara
başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.